Serveis

La Optometria és la ciència encarregada de tenir cura de la salut visual, mitjançant accions de prevenció, diagnòstic, tractament i correcció de defectes refractius, acomodatius, musculars i patologies del segment anterior de l’ull. També s’encarrega del disseny, càlcul, adaptació i control de les lents de contacte i les lents oftàlmiques.

La Audiologia és una branca de les ciències clíniques que s’encarrega de diagnosticar i prevenir problemes auditius. A més de la rehabilitació de discapacitats auditives, ja sigui mitjançant l’adaptació d’audioprotesis, amb teràpies de rehabilitació (principalment amb casos de tinnitus) i, amb col·laboració amb altres disciplines, mitjançant els implants coclears.

La Contactologia és la part de l’optometria especialitzada en l’adaptació de lents de contacte.

La Terapia visual és la part de l’optometria que s’encarrega dels entrenaments visuals per tal de millorar-ne les habilitats. En la majoria de revisions de la vista, només es busca l’agudesa visual de lluny. Per això, molts problemes de la visió que afecten a l’aprenentatge en visió propera continuen sense ser detectats. Els optometristes especialitzats en teràpia visual, realitzen un seguit de proves visuals adaptades a cada persona, aconseguint un diagnòstic fiable i segur.